Bérlési Feltételek


Megrendelést, ajánlatkérést, módosítást illetve lemondást minden esetben írásos formában áll módunkban elfogadni. A bérelt eszközök átvétele a honlapon feltüntetett telephelyen történik (ettől eltérhet, ha a szállítást a Catering Eszközök Kft. végzi a megadott helyszínre), a bérleti szerződés aláírása után. Az eszközöket a bérlő köteles tételesen átvenni és visszaadáskor tételesen (számolható állapotban) átadni. Ennek elmulasztása esetén utólag semmilyen reklamációt NEM FOGADUNK el!

A bérlő a bérlési idő alatt bekövetkezett valamennyi, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett kárért felelős! A mindenkori leltári érték megfizetésére köteles amennyiben hiány, sérülés, törés, csorbulás, repedés keletkezik az eszközökben.

Az eszközök átvételének és visszaszállításának rendje:

1., Az eszközök átvétele legkorábban a bérlést megelőző napon, délelőtt 11 órától lehetséges


2., Az eszközöket a bérlést követő napon, legkésőbb 11 óráig kell visszaszállítani, kivételt képez a hétvégi bérlés, amikor ez hétfőn 11 órára módosul.


Késedelmes visszaszállítás esetén további díjat számítunk fel, mely a nettó bérleti díj 70%-a.


3., Az bérleti díjat és a kauciót minden esetben az eszközök átvételekor kell rendezni.


4., Az eszközöket rendezett állapotban vesszük vissza (ahogy kiadtuk), ellenkező esetben rakodási költséget számítunk fel, ez esetben minden megkezdett fél óra 1000 Ft + ÁFA.


5., Nyitva tartás: H - P 08:00-tól 16:00-ig, eszközök átadása ill. átvétele 15:30-ig!Szükséges igazolványok

Az eszközök bérléséhez ÉRVÉNYES személyi igazolványra, lakcímkártyára van szükség, amelyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérlési idő végét. Cég esetében bélyegző, adószám és a képviselő személy fent említett igazolványai szükségesek.

Személyi feltételek

Bérlő lehet minden 18 év feletti, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a bérlés kezdetekor rendelkezik az előzőekben felsorolt igazolványokkal.
A bérleti szerződés mellékleteként a „szükséges igazolványok” másolata szükséges (a telephelyünkön megoldható).


Fizetési feltételek

Az eszközök átvételekor készpénzben, készpénzfizetési számla ellenében vagy előre utalással. Ettől eltérni kizárólag egyedi szerződés alapján lehetséges.

Késedelmes fizetés esetén a szerződés aláírásával a megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben kikötött díjat a szerződésben/számlán rögzített határidőt meghaladó 8 nappal nem fizeti meg, úgy a tartozó cég nyilvános adatai /cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai/, valamint a tartozás összege közzétehető a www. nemfizetocegek.hu internetes portálon. A megrendelő vállalja, hogy a közzététel miatt - akár közvetlen, akár közvetett módon - keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és a Catering Eszközök Kft., illetve a portál üzemeltetőjével szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.


Lemondási feltételek

Az írásos megrendelést követő, bármely fél által történő egyoldalú lemondás esetén, a megrendelt
érték az alábbiak szerint kerül kifizetésre. A rendezvény napjától visszafelé számított idő
függvényében:
5-7 nap között a bérleti díj 25%-a
2-4 nap között a bérleti díj 50%-a